JENNERHED.SE

Elev
Förälder
Lärare
Rektor
Webb-
design
Aktuella bloggar:

Vad ska en utbildnings-
minister säga?

Zoran Alagic
Webbprojekt:

En personlig webbplats/portfolio vilken ska presentera en nyexaminerad webbdesigner.
Dagens lektion:

Vad menas
med service?

Vi kommer att gå igenom grunderna i kursen Servicekunskap
Välkommen till Jennerhed.se
Denna webbplats/portfolio är till för Dig som vill veta mer om mig, Andreas.
Sidan är uppdelad i fem olika områden:
1. Elev 2. Förälder 3. Lärare 4. Rektor 5. Webbutvecklare